Trợ lý Sales thị trường Nhật Bản (JLPT N1)

- Hỗ trợ bộ phận sales trong việc tìm kiếm khách hàng mới (thị trường Nhật Bản)
- Chăm sóc, duy trì mức độ hài lòng cao từ khách hàng hiện tại.
- Làm việc tại Hà Nội.

Các lĩnh vực hoạt động chính tại công ty:
- Phát triển phần mềm (Offshore development): dịch vụ Web, ứng dụng Smartphone và các hệ thống nghiệp vụ.
- Gia công phần mềm (IT outsourcing): các hệ thống thông tin cho doanh nghiệp lớn.
- Kỹ sư hệ thống onsite (System engineering).
- Tư vấn thiết kế hệ thống, quản lý dự án IT.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm ICT/IoT trên nền tảng: Raspberry, Hololens (VR), MQTT, nodeJs, Openfire, etc