Kỹ sư phần mềm làm việc tại Tokyo

【Tên dự án】:
Hỗ trợ vận hành/ phát triển hệ thống bản điện tử cho các tờ báo lớn (CRM)

【Mô tả công việc】:
Những công việc liên quan đến vận hành/ phát triển hệ thống của khách hàng khi phát triển CRM như:

・Hỗ trợ vận hành hệ thống
・Review bản thiết kế
・Lập bản thông số test
・Thực hiện test nghiệm thu
・Thực hiện các loại báo cáo
・Tham gia, giám sát release

※Hỗ trợ vận hành/ phát triển, đảm nhận những công việc như: review bản thiết kế/ test đầu vào để đảm bảo cho lượng big data đã xây dựng và hệ thống đã phát triển ở tờ báo điện tử của các đầu báo lớn hoạt động được ổn định,
Tiến hành phân tích và trích dẫn dựa theo bigdata, báo cáo theo tool BI

--

【案件名】:
大手新聞社様向け 電子版システム(CRM)
運用・開発支援

【作業概要】:


 • Senior Mobile developer (Swift/Objective-C on iOS)

  - Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản;
  - Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng mobile;
  - Tham gia vào các dự án phát triển ứng dựng mobile của công ty;
  - Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án.


  Senior Web developer (PHP)

  - Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản
  - Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển web
  - Tham gia vào các dự án phát triển dịch vụ web của công ty
  - Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án


  Kỹ sư cầu nối (BrSE)

  - Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: ghi nhận yêu cầu từ khách hàng, trao đổi, thương lượng với khách hàng và báo cáo về dự án.
  - Cầu nối giữa khách hàng và team dự án.
  - Quản lý dự án: lập kế hoạch, quyết định hướng phát triển, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm soát tiến độ, chủ động nắm thông tin tình hình dự án, xử lý các vấn đề phát sinh.