Kỹ sư phần mềm làm việc tại Tokyo


02 người
Kinh nghiệm
0 - 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Loại hình công việc
Toàn thời gian cố định
Mức lương
Địa điểm
Tokyo, Nhật Bản

【Tên dự án】:
Hỗ trợ vận hành/ phát triển hệ thống bản điện tử cho các tờ báo lớn (CRM)

【Mô tả công việc】:
Những công việc liên quan đến vận hành/ phát triển hệ thống của khách hàng khi phát triển CRM như:

・Hỗ trợ vận hành hệ thống
・Review bản thiết kế
・Lập bản thông số test
・Thực hiện test nghiệm thu
・Thực hiện các loại báo cáo
・Tham gia, giám sát release

※Hỗ trợ vận hành/ phát triển, đảm nhận những công việc như: review bản thiết kế/ test đầu vào để đảm bảo cho lượng big data đã xây dựng và hệ thống đã phát triển ở tờ báo điện tử của các đầu báo lớn hoạt động được ổn định,
Tiến hành phân tích và trích dẫn dựa theo bigdata, báo cáo theo tool BI

--

【案件名】:
大手新聞社様向け 電子版システム(CRM)
運用・開発支援

【作業概要】:
CRM開発における顧客内システム運用・開発業務

・システム運用支援
・設計書レビュー
・テスト仕様書作成
・受入テスト作業
・レポーティング業務
・リリース立会い
など

※大手新聞社様の電子新聞事業において、
構築したビッグデータ、開発したシステムを安定稼動させる為、
運用・開発支援として設計レビュー・受入試験等の業務に
従事いただきます。
また、ビッグデータを基に、分析や抽出、
BI ツールによるレポーティングを行います。

・ Kinh nghiệm phát triển hệ thống WEB
→Kinh nghiệm test batch (unit test/ test kết hợp)
→Kinh nghiệm test Web application (unit test/ test kết hợp)

※Không quan trọng việc đã có kinh nghiệm phát triển web (thiết kế/ programming) hay chưa.
・Kinh nghiệm thao tác/ làm việc trên Linux CUI (ví dụ như thao tác vi, file)
・Tri thức/ kinh nghiệm về SQL (select, delete, update, join)
・Kinh nghiệm về xử lý user hay điều chỉnh vendo.
・Người có thể tham gia dự án dài hạn.

【Môi trường hệ thống 】Là các môi trường như:
・Red Hat Enterprise Linux(OS)
・HPE Vertica(DB)
・Web application server (tomcat)
・SYSTEM CONSULTANT Excellent(BIツール)
・AWS(như là S3, RDS, Redshift )

--

・WEBシステム 開発経験
→ バッチのテスト経験(単体・結合試験)
→ Web アプリケーションのテスト経験(単体・結合試験)
※システム開発(設計・プログラミング)の経験有無は問いません
・Linux CUI での操作・業務経験(vi、ファイル操作等)
・SQLの知識/経験(select, delete, update, join)
・ユーザー対応やベンダー調整のご経験
・長期参画での対応可能な方

【システム環境】:
・Red Hat Enterprise Linux(OS)
・HPE Vertica(DB)
・Web アプリケーションサーバ(tomcat)
・SYSTEM CONSULTANT Excellent(BIツール)
・AWS(S3, RDS, Redshift 等)
など

Tiếng Nhật tối thiểu N3.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Chi tiết trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.

Văn phòng Công ty CP CodeLovers Việt Nam: Văn phòng Công ty CP CodeLovers Việt Nam: Tầng 5, toà nhà ACCI (N2), số 210 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian làm việc: Buổi sáng: 8h30 - 12h00; Buổi chiều: 13h00 - 17h30. từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Thời hạn nhận hồ sơ: 2018-08-30