Kỹ sư hệ thống – Làm việc tại Osaka, Nhật Bản

- Xây dựng trang WEB của công ty, vận hành quản trị hệ thống.
- Bảo trì phần mềm, phần cứng về nghiệp vụ nội bộ công ty, trao đổi làm việc với các đối tác ngoài công ty.
- Phần công việc liên quan đến nghiệp vụ chẳng hạn như quản lý đơn hàng.
- Hợp tác với phòng kinh doanh đề lên kế hoạch và thực hiện các kế hoạch thúc đẩy kinh doanh.

- Nơi làm việc: Osaka, Nhật Bản


Kỹ sư cầu nối (BrSE)

- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: ghi nhận yêu cầu từ khách hàng, trao đổi, thương lượng với khách hàng và báo cáo về dự án.
- Cầu nối giữa khách hàng và team dự án.
- Quản lý dự án: lập kế hoạch, quyết định hướng phát triển, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm soát tiến độ, chủ động nắm thông tin tình hình dự án, xử lý các vấn đề phát sinh.