Trưởng nhóm kiểm thử – Tester Leader

- Trực tiếp test các dự án phần mềm, phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án.
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test…

- Tham gia đào tạo nội bộ.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

- Tham gia các dự án của công ty:
+ Công ty hoạt động trong lĩnh vực IT/ICT với thị trường Nhật Bản là chủ đạo, với việc hợp tác với các khách hàng như Sony, các dự án nghiệp vụ lớn của Nhật về điều dưỡng, sharing economy, làm việc với golden partner của Google, và nhiều dự án với kỹ thuật, lĩnh vực đa dạng khác.
+ Bên cạnh Nhật Bản, thành viên CodeLovers Việt


Kỹ sư phần mềm làm việc tại Tokyo

【Tên dự án】:
Hỗ trợ vận hành/ phát triển hệ thống bản điện tử cho các tờ báo lớn (CRM)

【Mô tả công việc】:
Những công việc liên quan đến vận hành/ phát triển hệ thống của khách hàng khi phát triển CRM như:

・Hỗ trợ vận hành hệ thống
・Review bản thiết kế
・Lập bản thông số test
・Thực hiện test nghiệm thu
・Thực hiện các loại báo cáo
・Tham gia, giám sát release

※Hỗ trợ vận hành/ phát triển, đảm nhận những công việc như: review bản thiết kế/ test đầu vào để đảm bảo cho lượng big data đã xây dựng và hệ thống đã phát triển ở tờ báo điện tử của các đầu báo lớn hoạt động được ổn định,
Tiến hành phân tích và trích dẫn dựa theo bigdata, báo cáo theo tool BI

--

【案件名】:
大手新聞社様向け 電子版システム(CRM)
運用・開発支援

【作業概要】: