Digital Content Marketer – Leader

- Nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu digital marketing, email, mạng xã hội và các chiến dịch quảng cáo.
- Triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu theo local và target marketing, theo dõi, giám sát và đánh giá các chiến dịch quảng bá và điều chỉnh theo KPI.
- Viết bài và quản lý digital content, đo lường và báo cáo hiệu quả của từng chiến dịch digital marketing.
- Xây dựng marketing content để triển khai trên các kênh khác nhau theo yêu cầu.
- Nghiên cứu và phát triển các ý tưởng content mới.