Kỹ sư hệ thống – Làm việc tại Osaka, Nhật Bản

- Xây dựng trang WEB của công ty, vận hành quản trị hệ thống.
- Bảo trì phần mềm, phần cứng về nghiệp vụ nội bộ công ty, trao đổi làm việc với các đối tác ngoài công ty.
- Phần công việc liên quan đến nghiệp vụ chẳng hạn như quản lý đơn hàng.
- Hợp tác với phòng kinh doanh đề lên kế hoạch và thực hiện các kế hoạch thúc đẩy kinh doanh.

- Nơi làm việc: Osaka, Nhật Bản


Digital Content Marketer – Leader

- Nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu digital marketing, email, mạng xã hội và các chiến dịch quảng cáo.
- Triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu theo local và target marketing, theo dõi, giám sát và đánh giá các chiến dịch quảng bá và điều chỉnh theo KPI.
- Viết bài và quản lý digital content, đo lường và báo cáo hiệu quả của từng chiến dịch digital marketing.
- Xây dựng marketing content để triển khai trên các kênh khác nhau theo yêu cầu.
- Nghiên cứu và phát triển các ý tưởng content mới.


Web developer (PHP)

- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản
- Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển web
- Tham gia vào các dự án phát triển dịch vụ web của công ty
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án


Mobile Developer (Android)

- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản;
- Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng mobile;
- Tham gia vào các dự án phát triển ứng dựng mobile của công ty;
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án.


Kỹ sư cầu nối (BrSE)

- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: ghi nhận yêu cầu từ khách hàng, trao đổi, thương lượng với khách hàng và báo cáo về dự án.
- Cầu nối giữa khách hàng và team dự án.
- Quản lý dự án: lập kế hoạch, quyết định hướng phát triển, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm soát tiến độ, chủ động nắm thông tin tình hình dự án, xử lý các vấn đề phát sinh.


Senior Mobile developer (Swift/Objective-C on iOS)


- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản;
- Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng mobile;
- Tham gia vào các dự án phát triển ứng dựng mobile của công ty;
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án.