Phiên dịch viên tiếng Nhật (Comtor)

- Biên phiên dịch các tài liệu, yêu cầu tiếng Nhật.
- Hỗ trợ đội dự án trong liên lạc và trao đổi với khách hàng Nhật, đồng nghiệp người Nhật.


Nhân viên vận hành Social Media tiếng Nhật (N3)

- Xây dựng cộng đồng online, tăng lượng follower/like/user-base của Facebook / Instagram.
- Cập nhật nội dung, duy trì tương tác với cộng đồng.
- Sưu tầm bài viết, xây dựng mạng lưới cộng tác viên.
- Thiết lập kết nối với các social influencer, tạo ra sự hiện diện của các influencer trên cộng đồng của mình.
- Điều phối các bộ phận để liên tục cải tiến, nâng cấp dịch vụ.


Kỹ sư hệ thống làm việc tại Tokyo

Kỹ sư hệ thống, điều tra kế hoạch.
Địa điểm làm việc: Tokyo, Nhật Bản.
Thời gian thử việc: 3 tháng
Thời gian làm việc: 9:00 - 18:00
Ngày nghỉ: Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, ngày lễ, Tết, nghỉ hè, năm đầu tiên, số ngày nghỉ hưởng lương là 10 ngày (do không tính thời gian thử việc)


Graphic Designer (Mobile App)

- Thiết kế app di động.
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho fanpage quảng bá app di động và các event nội bộ của công ty.
- Nhận thông tin và trao đổi với khách hàng / leader để xác định các mục tiêu, yêu cầu của dự án.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xác định các thông điệp cần truyền tải trong sản phẩm thiết kế.
- Đưa ra các đề xuất về ý tưởng để thực hiện mục tiêu.
- Phát triển ý tưởng thành các sản phẩm thiết kế hoàn chỉnh dưới hình thức được yêu cầu.
- Thuyết minh về sản phẩm thiết kế.
- Điều chỉnh sản phẩm thiết kế theo yêu cầu của khách hàng / leader
- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng


Web developer (Ruby)

- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản
- Tham gia nghiên cứu công nghệ, phát triển ứng dụng
- Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm của công ty
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án


Web developer (PHP)

- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản
- Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển web
- Tham gia vào các dự án phát triển dịch vụ web của công ty
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án


Mobile Developer (Android)

- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản;
- Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng mobile;
- Tham gia vào các dự án phát triển ứng dựng mobile của công ty;
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án.


Kỹ sư cầu nối (BrSE)

- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: ghi nhận yêu cầu từ khách hàng, trao đổi, thương lượng với khách hàng và báo cáo về dự án.
- Cầu nối giữa khách hàng và team dự án.
- Quản lý dự án: lập kế hoạch, quyết định hướng phát triển, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm soát tiến độ, chủ động nắm thông tin tình hình dự án, xử lý các vấn đề phát sinh.


Senior Mobile developer (Swift/Objective-C on iOS)


- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản;
- Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng mobile;
- Tham gia vào các dự án phát triển ứng dựng mobile của công ty;
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án.