Nộp hồ sơ

Nhân viên kiểm thử -Tester- Onsite Láng Hạ

Chúng tôi chấp nhận tập tin .doc .docx .pdf và .txt

Thư ứng tuyển

Hoặc