Lập trình viên DotNet

Lập trình viên dự án EC cho sàn giao dịch đồ cũ lớn của Nhật bản


Team leader xây dựng mảng Low-code platform (Outsystems)

Team leader xây dựng mảng Low-code platform (Outsystems)

Build team cho dự án của một khách hàng lớn của Nhật


Thực tập sinh Nodejs

  • Dự án tự động hoá vận hàng KOL account (for Instagram)

Thực tập sinh Python web

  • Tham gia các dự án phát triển phần mềm của Công ty
  • Làm các sản phẩm tối ưu hiệu quả văn phòng và một số nhiệm vụ khác do Mentor giao

Thực tập sinh PHP

  • Tham gia các dự án phát triển phần mềm của Công ty
  • Làm các sản phẩm tối ưu hiệu quả văn phòng và một số nhiệm vụ khác do Mentor giao
  • Tham gia dự án thương mại điện tử

Nhân viên kiểm thử -Tester- Onsite Láng Hạ

● Làm về dự án, hệ thống ngân hàng

● Tham gia vào các giai đoạn phát triển phần mềm, phân tích thiết kế, kiểm thử.

● Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản

phẩm.

● Viết các tài liệu kiểm thử và lên kế hoạch test bao gồm: Test plan, test scenario, test case.

● Thực hiện kiểm thử sản phẩm.

● Hỗ trợ khách hàng, kiểm tra, tái hiện các lỗi phát sinh theo phản hồi của khách hàng; kiểm thử lại

phần mềm sau khi đội Phát triển sửa lỗi.

● Nghiên cứu và cập nhật các công cụ test, các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

● Đề xuất cải tiến sản phẩm hoặc quy trình test


Lập trình viên DotNet

Lập trình viên dự án EC cho sàn giao dịch đồ cũ lớn của Nhật bản


Team leader xây dựng mảng Low-code platform (Outsystems)

Team leader xây dựng mảng Low-code platform (Outsystems)

Build team cho dự án của một khách hàng lớn của Nhật


Thực tập sinh Nodejs

  • Dự án tự động hoá vận hàng KOL account (for Instagram)

Senior Mobile developer (Swift/Objective-C on iOS)

- Tham gia các dự án của công ty:
+ Công ty hoạt động trong lĩnh vực IT/ICT với thị trường Nhật Bản là chủ đạo, với việc hợp tác với các khách hàng như Sony, các dự án nghiệp vụ lớn của Nhật về điều dưỡng, sharing economy, làm việc với golden partner của Google, và nhiều dự án với kỹ thuật, lĩnh vực đa dạng khác.
+ Bên cạnh Nhật Bản, thành viên CodeLovers Việt Nam có cơ hội làm việc với nhiều đối tác trên thị trường toàn cầu, trong đó có các đối tác đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, với nền văn hoá có nhiều nét tương đồng như Campuchia, Singapore,...
+ Thị trường trong nước với các khách hàng uy tín như VTC, Golden Gate, Rạp chiếu phim quốc gia…cũng


Trưởng nhóm phiên dịch viên tiếng Nhật (Comtor Leader)

- Biên phiên dịch các tài liệu, yêu cầu tiếng Nhật. Tham gia các dự án của công ty, hoạt động trong lĩnh vực IT/ICT với thị trường Nhật Bản là chủ đạo, với việc hợp tác với các khách hàng như Sony, các dự án nghiệp vụ lớn của Nhật về điều dưỡng, sharing economy, làm việc với golden partner của Google, và nhiều dự án với kỹ thuật, lĩnh vực đa dạng khác.
- Hỗ trợ đội dự án trong liên lạc và trao đổi với khách hàng Nhật, đồng nghiệp người Nhật.


Senior Web developer (PHP)

- Tham gia các dự án của công ty:
+ Công ty hoạt động trong lĩnh vực IT/ICT với thị trường Nhật Bản là chủ đạo, với việc hợp tác với các khách hàng như Sony, các dự án nghiệp vụ lớn của Nhật về điều dưỡng, sharing economy, làm việc với golden partner của Google, và nhiều dự án với kỹ thuật, lĩnh vực đa dạng khác.
+ Bên cạnh Nhật Bản, thành viên CodeLovers Việt Nam có cơ hội làm việc với nhiều đối tác trên thị trường toàn cầu, trong đó có các đối tác đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, với nền văn hoá có nhiều nét tương đồng như Campuchia, Singapore,...
+ Thị trường trong nước với các khách hàng uy tín như VTC, Golden Gate, Rạp chiếu phim quốc gia…cũng


Kỹ sư cầu nối (BrSE)

- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: ghi nhận yêu cầu từ khách hàng, trao đổi, thương lượng với khách hàng và báo cáo về dự án. Tham gia các dự án của công ty, hoạt động trong lĩnh vực IT/ICT với thị trường Nhật Bản là chủ đạo, với việc hợp tác với các khách hàng như Sony, các dự án nghiệp vụ lớn của Nhật về điều dưỡng, sharing economy, làm việc với golden partner của Google, và nhiều dự án với kỹ thuật, lĩnh vực đa dạng khác.
- Cầu nối giữa khách hàng và team dự án.
- Quản lý dự án: lập kế hoạch, quyết định hướng phát triển, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm soát tiến độ, chủ động nắm thông tin tình hình dự án, xử lý các vấn đề